Onderzoek Naar Menselijke Bandering AI 720

16-12-2023

Onderzoek naar menselijke benadering van AI

Back

Steeds meer mensen krijgen kanker. De meesten van hen krijgen een standaardbehandeling, zonder dat er rekening wordt gehouden met de wensen en verwachtingen van de patiënt. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) verstrekt subsidie aan een groot consortium van 26 organisaties dat de komende vijf jaar onderzoek doet naar beslisondersteunende technologie in het oncologische vakgebied. Wat betekent dit precies en wat gaat het opleveren?

 

 

More and more people are getting cancer. Most of them receive standard treatment, without taking into account the patient's wishes and expectations. The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) is providing a subsidy to a large consortium of 26 organizations that will conduct research into decision support technology in the oncology field over the next five years. What exactly does this mean and what will it achieve?